AKTUALNOŚCI

O nas


Kartka z kalendarza
Piątek, 19 lipca 2024
imieniny Wincentego i Wodzisława
Kilka słów o nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach zapoczątkowały swoją działalność w drugiej połowie listopada 2004 r. Założycielem jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Pierwszym kierownikiem placówki był założyciel  brat Antoni Topa, który sprawował tę funkcję przez rok. Następnie funkcję tę przejął Piotr Dudek, który pełnił to stanowisko do 2008 roku. Od dnia 22 września 2008 roku funkcję przejęła Sandra Kubacka-Staś i pełni ją do dnia dzisiejszego.


Do udziału w zajęciach terapeutycznych przez nas prowadzonych zapraszamy osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w WTZ.

Zajęcia na WTZ odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Uczestnikom zapewniamy bezpłatny transport na zajęcia oraz powrót do domu.


Główne cele działania naszych Warsztatów:

  • wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego
  • osiągnięcia u uczestników, o ile jest to możliwe, takiego poziomu sprawności zawodowych, rozwoju psychomotorycznego i dojrzałości społecznej, który umożliwi w przyszłości podjęcie pracy w zakładach pracy chronionej rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych
  • pomoc rodzinie w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych nad osobą niepełnosprawną integracja ze społeczeństwem poprzez: promocję twórczości, organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, wspólnych wyjazdów, wycieczek itp.


Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są na pięciu pracowniach:
- technicznej
- gospodarczo-ogrodniczej
- rękodzieła artystycznego
- gospodarstwa domowego
- ruchu i sportu

W ramach terapii uczestnicy mają możliwość korzystania z komputerów.
Uczestnicy Warsztatów objęci są opieką lekarską, terapeutyczną oraz indywidualnymi zajęciami z psychologiem. 

Pod okiem fachowca-fizjoterapeuty można skorzystać z: 
- sauny, hydromasażu 
- muzykoterapii 
- prądów fizykoterapeutycznych 
- lampy Sollux 
- masażu leczniczego 
- indywidualnych ćwiczeń usprawniających i relaksujących


Zróżnicowane formy zajęć i indywidualnie dobrane metody pracy ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności z zakresu samoobsługi i zaradności osobistej, uczenie, rozwijanie i utrwalenie cech pracowniczych oraz umiejętności zawodowych i innych umiejętności wynikających z udziału w różnych formach terapii.

Terapeutyczno - wychowawczym aspektem WTZ, jest przygotowanie uczestników do życia poprzez kształcenie preferowanych społecznie zachowań i postaw, kompetencji komunikacyjnych, cech dobrego pracownika oraz pełnienia różnych ról społecznych. Kompleksowe oddziaływanie rewalidacyjne ma również na celu rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie aktywności umysłowej uczestnika na optymalnym dla niego poziomie, wpływanie na poprawność kontaktów społecznych i stanów emocjonalnych. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii w pracowni tzw. wiodącej oraz w innych pracowniach pomocniczych według indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i wskazań wynikających z diagnozy.


Miejscem warsztatów jest zabytkowy Dworek usytuowany na wzgórzu, skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe wsie i pola, na dolinę Prosny. Zatopiony w zieleni drzew, zachęca do relaksu i odpoczynku. Teren sportowy, park, małe zoo oraz możliwość skorzystania z przejażdżki konnej lub bryczką, są wielką atrakcją dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony