Rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia
    Zajęcia na sali rehabilitacyjnej pomagają podnieść bądź utrzymać ogólną sprawność uczestników, która wpływa na poprawę kondycji psycho - fizyczną sprzyjająca samodzielności w życiu codziennym.

Rehabilitacja prowadzona jest w formie indywidualnej lub grupowej. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz realnych możliwości uczestników.

  Uczestnicy mogą skorzystać z następujących ćwiczeń i zabiegów: ćwiczenia ogólnorozwojowe na macie, przy drabinkach, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia mobilizacji kręgosłupa i wzmacniania mięśni tułowia, ćwiczenia wzmacniające masę mięśniową kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem w UGUL-u, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia z ciężarkami 3 kg, rowerek, orbitrek, ćwiczenia na piłce, podwieszenie całkowite w UGUL-u, hydromasaż kończyn dolnych, indywidualne ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej-grzbietu-kończyn dolnych-kończyn górnych, masaż kręgosłupa, masaż obręczy barkowej i kończyn dolnych, lampa Sollux, jonoforeza, prąd interferencyjny oraz  prąd galwaniczny

Ponadto wszyscy uczestnicy WTZ przychodzą na zajęcia grupowe według ustalonego harmonogramu. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwoju sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. 


 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony