Pracownia Techniczna

        Pracownia techniczna jest pracownią, w której nasi podopieczni poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, uczą się rozróżniania oraz dobierania odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy.
 
Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej pracowni Technicznej to:
- rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej
- rozwijanie i poprawa zdolności manualnych
- rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, pracowitość, dokładność, staranność, opanowanie
- wzbudzanie motywacji do pracy
- praktyczne zdobywanie umiejętności wykonywania prostych czynności technicznych
- zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami
- praktyczne poznanie technologii, materiałów, narzędzi i urządzeń i oprzyrządowania w dostępnym uczestnikom zakresie
- zwiększenie zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania uczestników w życiu codziennym na miarę ich indywidualnych możliwości
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności przysposabiających do pracy w zakładach chronionych
- zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
- nauka jednostek miar- posługiwanie się narzędziami służącymi do pomiarów
 
Czynności stolarskie:
- zapoznanie z warsztatem stolarskim
- zapoznanie z budową, przeznaczeniem, obsługą i użytkowaniem poszczególnych maszyn oraz urządzeń stolarskich
- rodzaje drewna i jego praktyczne wykorzystanie
- sposoby obróbki drewna
- przygotowywanie elementów do obróbki
- nauka sposobów mocowania obrabianych elementów
- wykonanie prostych elementów drewnianych wg wzoru

Czynności ślusarskie:
- zapoznanie z warsztatem ślusarskim
- zapoznanie z budową, przeznaczeniem, obsługą i użytkowaniem poszczególnych maszyn i urządzeń ślusarskich
- nauka dokonywania pomiarów
- poznanie materiałów konstrukcyjnych i ich przeznaczenia
- wykonanie drobnych prac ślusarskich, mających wykorzystanie w życiu  codziennym
- składanie i skręcanie drobnych konstrukcji stalowych
- nauka rozróżniania rodzajów śrub

Czynności ogólnobudowlane:
- poznanie maszyn i urządzeń budowlanych, ich przeznaczenia i sposobu użytkowania
- poznanie materiałów budowlanych, ich przeznaczenia, otrzymania i zastosowania
- wykonywanie drobnych prac budowlanych
- nauka prac brukarskich (przygotowywanie terenu, składanie kostki brukowej, układanie krawężników itp.),
- wykonywanie prostych szałunków

Czynności techniczne:
- wykonywanie prostych przedmiotów wg wzoru
- drobne reperacje i naprawy sprzętu urządzeń gospodarstwa domowego i wnętrz
- naprawianie drobnych usterek

Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego.
Bardzo ważnym elementem jest nauka podstawowych zasad technicznych oraz przestrzeganie zasad BHP. Zasób narzędzi powala uczestnikom dokonywać naprawy drobnych usterek w warsztacie. Uczestnicy wykonują wszelkiego rodzaju przedmioty dekoracyjne.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony