Pracownia Ruchu i Sportu


     
 
      Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej pracowni Ruchu i Sportu to:

- rozwijanie sprawności psychofizycznej uczestników.
- doskonalenie naturalnych czynności ruchowych
- kształtowanie odpowiedniej postawy
- rozwijanie swobody i sprawności ruchowej-głównie manualnej,
- przyzwyczajanie do szybkiego reagowania na sygnały i znaki
- kształtowanie umiejętności podporządkowania się zaleceniom i przepisom zarówno w działaniu zespołowym, jak i indywidualnym,
- hartowanie organizmu i utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych,
- kształtowanie szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości oraz koordynacji ruchowej
- integracja z grupą,

Na pracowni prowadzone są również ćwiczenia oddechowe - muzykoterapia. Ćwiczenia te polegają na kształtowaniu umiejętności rozwijania dźwięków, kształtowaniu słuchu, aktywacji emocjonalnej uczestnika, nauki gry na instrumentach dostępnych w pracowni, zrytmizowanie, relaks, odreagowaniu, nabyciu umiejętności odprężenia się, uwrażliwieniu muzycznym, ujawnianiu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, ustawieniu funkcji percepcyjno-motorycznych, poprawieniu kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych, poprawieniu komunikacji, poprawie nastroju uczestnika oraz ćwiczeń zaburzonych sfer psychicznych, wspomaganiu procesu rehabilitacji i sprawności ruchowej.

Uczestnicy przygotowywani są i biorą udział w licznych olimpiadach i zawodach sportowych.


 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony