Pracownia Ogrodniczo-Gospodarcza
     Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej pracowni Ogrodniczo-Gospodarczej to:
 
- rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności pracy w ogrodzie i gospodarstwie
- rozwój i poprawa zdolności manualnych
- rozwijanie takich cech osobowości jak: cierpliwość, pracowitość, dokładność, staranność, opanowanie, opiekuńczość
- wzbudzanie motywacji do pracy
- praktyczne zdobywanie umiejętności wykonywania prostych czynności w ogrodzie i gospodarstwie
- zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami.
- praktyczne poznawanie technologii produkcji roślinnej i hodowli zwierząt, materiałów, narzędzi i oprzyrządowania w dostępnym uczestnikom zakresie.
- zwiększenie zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania uczestników w życiu codziennym na miarę ich indywidualnych możliwości
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności przysposabiających do pracy w zakładach chronionych
- zapoznanie się z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
- nauka jednostek miar przy zasiewie i dawek pokarmowych dla zwierząt
- kształtowanie umiejętności i zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników i bieżących potrzeb terapeutycznych
- poznanie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w pracowni i na Warsztatach

Uczestnicy na tej pracowni wraz z instruktorem terapii zajęciowej zajmują się pielęgnacją trawników, rabatek, klombów, skalniaków, uprawą ogródka. Do  powierzonych czynności należy również: opieka nad drzewkami owocowymi, zwierzętami w gospodarstwie, poznają sposobów karmienia i pielęgnacji zwierząt oraz przygotowują ściółkę.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony