AKTUALNOŚCI

Kartka z kalendarza
Piątek, 19 lipca 2024
imieniny Wincentego i Wodzisława
Klauzula RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych są Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, mający siedzibę w Uszycach 18/19,46-310 Gorzów Śląski

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email wtzuszyce@op.pl, bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod e-mailem jumperas@poczta.onet.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu pobytu uczestnika w placówce.

Prawa podmiotów danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony